TZA, Technologie & Zorg Academie, is gestart met de implementatie van de Thuisleefbieb als test- en voorraadsysteem voor zorgtechnologie bij een groot aantal aangesloten zorgorganisaties. De organisatie is gespecialiseerd in de implementatie en acceptatie van zorgtechnologie en koos voor de Thuisleefbieb om zorgtechnologie binnen de organisatie te borgen, testen en beoordelen. Een mooi moment voor Thuisleefbieb, die hiermee als software-oplossing bijdraagt aan efficiëntere en uniforme werkprocessen voor zorgprofessionals, om zo mensen met een zorgvraag persoonsgerichte zorg te bieden. En daar doen we het ten slotte voor!

TZA, Technologie & Zorg Academie

TZA, Technologie & Zorg Academie, begeleidt bij bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk bij aangesloten zorgorganisaties. Door toenemende vergrijzing en het dalende aantal zorgverleners, is het van essentieel belang dat het langer zelfstandig thuis wonen gefaciliteerd wordt en de zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie vergroot wordt. TZA is gespecialiseerd in testen in de praktijk, implementeren en opleiden rondom zorgtechnologie die hieraan bijdraagt. Zorgorganisaties die zich als lid hebben aangesloten bij de TZA Probeerservice hebben de mogelijkheid om zorgtechnologie te lenen en te testen. Momenteel is TZA actief in de regio Twente en de Achterhoek en met een mogelijke uitbreiding in de regio Drenthe stijgt het aantal leden flink, wat uiteraard ook enige uitdaging met zich meebrengt.

Een uitdaging in praktijk

Het is voor TZA een grote klus om de ruim 50 zorgorganisaties te voorzien van zorgtechnologie en deze zorgtechnologie goed te borgen. Hoe houd je namelijk bij een grote hoeveelheid zorgtechnologie en een groot aantal testende professionals het zicht op de voorraad? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat de testresultaten van al deze professionals ook goed worden opgeslagen en geanalyseerd? Belangrijke kennis omtrent zorgtechnologie dreigt namelijk verloren te gaan, terwijl deze juist ingezet dient te worden om van professionals in de zorg te leren en zo kennisdeling te optimaliseren. Het is van belang voor de TZA Probeerservice dat zorgtechnologie en zorghulpmiddelen beoordeeld kunnen worden door professionals en dat deze beoordelingen en reviews op innovatiemanagementniveau geanalyseerd kunnen worden. Een softwareplatform dat dit proces faciliteert en daarbij het logistieke proces en voorraad omtrent zorgtechnologie in kaart brengt is dan noodzakelijk.

Aan de slag met de Thuisleefbieb!

TZA koos voor de Thuisleefbieb als software-oplossing om zorgtechnologie te kunnen testen en beoordelen, het overzicht te kunnen behouden op voorraad en het logistieke proces goed te kunnen managen. Met de reviewmodule van de Thuisleefbieb wordt belangrijke informatie over producten en de gebruikerservaringen verzameld en wordt gewerkt aan een waardevolle databank vol zorgtechnologie. Als lid van TZA kunnen zorgprofessionals hun productkennis optimaliseren en ervaringen met elkaar delen, om zo het beste zorgproduct te koppelen aan de zorgvraag van een cliënt. Hiermee wordt het werkproces van de zorgprofessional gemakkelijker gemaakt en ontvangen mensen met een zorgvraag op de best mogelijke wijze persoonsgerichte zorg. Met het test- en voorraadsysteem van de Thuisleefbieb krijgt men meer grip op het complexe logistieke proces en het inzicht in voorraden van zorgtechnologie. Een zeer waardevolle en onmisbare functie voor TZA, vanwege een sterke behoefte aan een efficiënt en uniform werkproces.

Over Thuisleefgids

Thuisleefbieb is een onderdeel van Thuisleefgids. Bij Thuisleefgids bieden wij mensen met een zorgvraag, mantelzorgers en professionals een zo optimaal en onbezorgd mogelijk leven. ​Door het bevorderen van kennis, zelfmanagement en persoonsgerichte zorg kunnen mensen met een zorgvraag langer zelfstandig, veilig en plezierig thuis blijven wonen. We gidsen mensen door het oerwoud van de zorg en optimaliseren de zorgketen.

Wil je meer weten over de Thuisleefbieb of ben je benieuwd of de software-oplossing mogelijk interessant is voor jouw zorgorganisatie? Lees meer over de Thuisleefbieb of neem direct contact op met ons.